Podejmowanie kroków w celu realizacji konkretnych zadań wymaga zaangażowania i odpowiedniej dozy poświęconego czasu. Niektóre zadania czasem przerastają nasze możliwości. Trudno jest bowiem zmobilizować samego siebie, z góry przekreślając szanse na sukces. Ludzie potrzebują motywatora, który uświadomi im, że to co robią ma sens, a podejmowany trud nie pójdzie na marne.

 

Metoda SWOT to odpowiednie zarządzanie

Dokonywanie analizy strategicznej nie jest tylko i wyłącznie metodą znaną z punktu widzenia działania przedsiębiorstw. Aby móc podjąć efektywne kroki należy zacząć od siebie, wyznaczyć cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. W zarządzaniu i motywowaniu własnym „Ja” przydaję się metoda SWOT.

Analiza SWOT jest odpowiednia dla każdego, kto chce uporządkować informacje, zaplanować czynności czy po prostu dokonywać stosownej analizy strategicznej swoich działań. Metoda SWOT jest swoistym narzędziem, który można wykorzystać w każdej sferze życia, nie tylko tej biznesowej. Jest to świetny element motywujący, który obrazuje jakie korzyści, zyski i straty mogą nas czekać z tytułu podejmowanych działań.  

 

Co oznacza metoda SWOT?

metoda swotSWOT jest to skrót od angielskich słów oznaczających silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) oraz zagrożenia (threats). Każdy z tych elementów jest kluczowy i nie można go pominąć. Najlepiej zaczynać od tych kwestii, których jesteśmy pewni na 100% i wiemy, że ich realizacja przyjdzie nam z łatwością. Dokonując analizy określonej sytuacji skup się najpierw na wypisaniu czynników,  które nie są dla Ciebie problematyczne, ba uważasz je za swoje atuty. Wypunktowanie silnych stron sprawia, że pewność siebie wzrasta, widzimy bowiem czarno na białym jakie elementy mogą pozytywnie pobudzić do realizacji celu. Nigdy jednak nie bywa kolorowo.

Każdemu działaniu przyświęcają również negatywy. Z punktu widzenia metody SWOT jest to ważny krok ponieważ uświadamia człowiekowi jakie fragmenty mogą spowodować spadek kondycji i zmniejszenie motywacji. Brak eliminacji takich części spowoduje, że będą one hamować rozwój działalności w kierunku postawionego wcześniej celu. Słabe strony mogą być konsekwencją ograniczeń, które zwalniają i zmniejszają sprawność. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu łatwiej jest stawić im czoła i zawczasu zaradzić zaistniałym przeszkodom.

 

Ostatni krok – metoda SWOT

Kiedy już mamy spisane powyższe kroki, czas na sprawdzenie czy faktycznie nasze silne strony przekładają się na realne szanse osiągnięcia sukcesu. Tego typu zewnętrzne zjawiska z otoczenia, odpowiednio wykorzystane, mogą stać się pozytywnym impulsem do rozwoju. Przy analizie czynników zewnętrznych należy również uwzględnić zagrożenia czyli wszystkie te elementy, które stanowią barierę i hamują oczekiwany progres.

Metoda SWOT przydaje się w każdej sytuacji, która wymaga poukładania, i z której następnie łatwo jest wyciągnąć klarowne i przejrzyste wnioski. Warto co jakiś czas wykonać tego typu analizę samego siebie, by z dystansem spojrzeć na pewne sprawy i ocenić swoją motywację. SWOT to idealne narzędzie w momencie gdy chcemy dokonać długoterminowego planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Czasem zapominamy bowiem o priorytetach, gubimy się w gąszczu codziennych spraw. Metoda SWOT może być swojego rodzaju drogowskazem, który pokaże konkretny kierunek działania.

 

Uśmiechnij się 🙂

Artur Wiktor

Artur

Dziękuję za Przeczytanie :)

Dziękuję za Przeczytanie :)

Chcesz byc na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. W pierwszej kolejności dostaniesz informacje o nowych artykułach i skutecznych metodach marketingu internetowego.
Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

Pomyślnie zasubskrybowano!

Udostępnij na Pinterest

Podziel się z innymi darmową o wartościową wiedzą

Share this post with your friends!